Xin Zhui 2000 il sonra…

84

Әsrlәr sonra cәsәdin damarlarında qan aşkarlandı

Xanım Günü olaraq da bilinən Xin Zhui, qədim Çindəki Qərbi Han sülaləsi dövründə Dai markası idi. Türbəsi ölümündən 2000 il sonra bir çox qiymətli əsərlə birlikdə Çində Mawangdui adlı bir təpədə tapıldı. İndiyə qədər hər şey normaldır. Ancaq hamını təəccübləndirən, ölümündən min illər keçmәsine baxmayaraq, bədəninin nə qədər yaxşı qorunması idi. Onun damarlarında az miqdarda A tipli qan olsa belə, bütün orqanlarının bütöv və qan damarlarının sağlam olduğu aşkar edildi. Saçları və kirpikləri hələ də yerindә idi. Qadının mədəsində tapılan bostan toxumuna (qovun dәnәlәri) görә,  onun bostan mövsümündә  öldüyünü ehtimal etdilәr. Digər tərəfdən, bu həm də qovunu yedikdən bir neçə saat sonra ölməsinә səbəb olduğunu tәsdiq edirdi. Bədəninin batırıldığı  azca turşu və tərkibində bir qədər maqnezium olan әsrarәngiz maye  isә daha çox marağa səbəb oldu. Yəqin ki,  mәhz bu maye bədənin uzun müddət qorunmasına kömək edib. Tәәssüf ki,  bilim insanları bu sirli mayenin nə  olduğunu vә necә hazırlandığını hələ dә izah edә bilmirlər.