Azərbaycanın xalq yazıçısı vəfat etdi

    “Qəza“, “Bir az da sevinc“, “Eşitmədiyim mahnı“, “Qoy o bizimlə qalsın“ və s. adlı kitabları Moskva nəşriyyatlarında kütləvi tirajla buraxılıb. Əsərləri keçmiş SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. “Bayquş gəlmədi“ və “Bütün yaxşılıqlar üçün – ölüm!“ əsərlərinə görə ona 1976-cı ildə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı verilib.