Krım-tatar Məclisini Krımda qadağan etmək istəyirlər

    60

    Odur ki, Krım prokuroru Natalya Poklonskaya tərəfindən məhkəməyə təqdim edilən iddia ərizəsində məclisin yeganə nümayəndəsi olaraq Nariman Celəlovun adı göstərilir.