Neftin qiyməti 100 dollara qədər qalxa bilər

    Neft hasil edən ölkələr artıq büdcə kəsirlərini örtmək üçün rifah fondlarına əl atıb. Bu fondlar isə əsasən neft satışı hesabına formalaşır. Hazırda bu tip fondlarda ümumilikdə 7,1 trln. dollar həcmində vəsait var və 2014-cü ildən bu göstərici azalır.