Tarixi ruhun sintezi

    İndi Türkiyənin qarşısında duran sual belədir: Türklər Cümhuriyyət ruhu – demokratik nizamla Osmanlı ruhu – törə-şəriət nizamını düzgün sintez edərək, yenidən dünya tarixinə çıxa biləcəklərmi? Bu müasir qlobal nizamla Türk törəsi və İslam şəriətinin düzgün sintezindən asılı olacaqdır. Türkiyə bunu bacarmalıdır, bacaracaqdır və bacarmağını da arzu edirik. Çünki bu təkcə Türkiyə məsələsi yox, Türk və İslam dünyasının məsələsidir.