Elza Seyidcahanın mətbuata aid yeni şeiri: “Mətdən doğan Mətbuat…” (FOTO)

  Azərbaycanın Əməkdar artisti, müğənni-bəstəkar Elza Seyidcahan instaqram səhifəsində özünün yeni şeirini paylaşıb.

  E.Seyidcahanın 22 İyul – "Milli Mətbuat günü"ndə bölüşdüyü yeni şeiri "Əkinçi" adlanır.

  Əməkdar artistin mətbuata həsr olunmuş şeirini təqdim edirik:

  Əkinçi…

  Mətbuatda bata – batdı
  Söz xəzinəsində
  Cıdır düzü, atı çapdı
  Göl zəmisində
  Boranı çoxdu, qışı yazdı
  Mətin-mətin sözün mət olsun
  Mətbuat
  Mətdən doğan Mətbuat
  Məti mətdən mət yaradan
  Mətbuat
  Sözü Mədhdən Mədh edəsiz
  Sözü atdan atlana
  Addım-addım mat edəsiz
  Hər əzaba qatlana
  Sözü altdan qazıb-qazıb
  Neft edəsiz
  Dəryalardan qızıl balıq
  Təkin sözün 3 arzusu
  3 ümman, 3 gümanı
  o zamanı, bu zamanı
  o zaman, bu zaman
  o qananı, bu yalanı
  Bu, bu mətdi bu.
  Atdı bu,
  Səhdi Vazeh,
  Mehdi Qulu
  Bu Sabirdir, Ələkbərdir.
  Bu Mirzədir, Fətəlidir.
  Felyetonlar mətindən.
  Mət yaranır.
  Polemika balından,
  Bal kəsilir.
  Va alleykuma gözündən
  Göz açılır.
  Nəzirələr sözündən
  Söz yaranır
  Qələmindən od yağır
  Zərdabilər.
  Zər qədrini zər bilər.
  Nə əkərsən, onu biçərsən
  Əkinçi.
  Ək bitsin inci-inci.
  Atdı bu, çapdı bu.
  Çapa-çapa çatdı bu
  Tapdı bu, yazdı bu.
  Qələminiz müdrük- müdrük
  Şirin-şirin, həzin-həzin
  Yalvarsın O, Allaha
  Qaytarsınlar aldıqlarını
  Qaytarsınlar aldıqlarını
  Topxanaya, Qarabağa
  İsa Bulağının yanına gedək
  Qapa-qapa qabağa gedək
  Mətbuat yerli- dibli
  Mövhumat sirli-sirli
  Təsürat gizli-gizli
  Məlumat isti-isti
  Yalan söz pisdi-pisdi.
  Çap çaparaq,
  Qap qoparaq
  Mətbuatdı, köhlən atdı
  Qır atdı
  Qırdı atdı
  Kimi çapdı,
  Kimi çatdı
  Kimi yazdı
  kimi atdı
  Mənim dostum mətbuatdı. \\Demokrat