Türkiyənin birinci xanımı

    63

    Ə. Ərdoğan: “Osmanlı xanədanlığının qadın üzvləri və hərəm çox diqqət çəkən, müzakirə edilən bir məsələ olub. Şərqşünaslar bəzi həyati təsvirlərlə zehinlərdə osmanlı qadınları haqqında mənfi düşüncələrin yaranmasına səbəb olublar. Əslində isə hərəm, Osmanlı xanədan üzvləri üçün daha çox bir məktəbdir. Qadınların həyata hazırlandıqları, xeyriyyə fəaliyyətlərini təşkil etdikləri bir təhsil yuvasıdır. Bu yuvanın başında da valide sultanlar yer alır”.