DOSTUM ELDAR MƏMMƏDBƏYLİYƏ

Sən adicə bir alim yox,

İnstitutda da tək bir ASsan.

Təbiətə qalib gələn,

Sən ilk təbiətşünassan.

 

Bilirəm ki, sən bilirsən,

Həyat nədir, insan nədir.

Mən bilirəm, köksün necə,

Hikmət dolu xəzinədir.

 

Mən bilirəm yüzündə də

Belə cavan qalacaqsan.

Bəsirətli, cəsarətli,

Bir qəhrəman qalacaqsan.

 

Bil ki, bütün dostlarınçın

Sən nikbinlik mayakısan.

Sən bir ailənin deyil,

İnstitutun dayağısan.

 

Səksən yaşın mübarəkdir,

Səksən il də dostum var ol!

Həm mübariz, həm sarsılmaz.

Həm də xoşbəxt, bəxtiyar ol!

 

Əlisa NİCAT