Ay taxtabaş erməni!

243

Kilsələrin  fitnə-fəsad yuvası,

Qonşulara olmusan başbəlası,

Güclülərin əlində ov tulası.

Çox kibirli , fəndgir şeytan balası

Başındakı küyə getmək havası

Qoymayır ki, tanıyasan düşməni!

Yaxşı düşün ay taxtabaş erməni!

*  *  *

Sadiq millət eləmişdi türk səni,

Dünyaya da göstərmişdi görk səni.

Firənglərlə ruslar etdi dəng səni

Nəhayət ki aldatdılar bərk səni,

Sən də oldun türkün qatı düşməni!

Əllərində oldun maşa erməni!

Nahaq qana batıb yaşa erməni!

*  *  *

Osmanlıda yüksək postlar tutmuşdun,

Ticarətdə çox möhtəbər olmuşdun.

Özün üçün yaxşı həyat qurmuşdun,

Nankor olub xəyanətə qol qoydun

Türk ordusun arxasından sən vurdun!

Dövlətini yada satdın erməni!

Yoxmuş sənin etibarın erməni!

* *  *

Keşişlərin çaldıqları havası –

“Bu dənizdən o dənizin arası”

Böyük dövlət – Ermənistan olası,

Oldu sizin başağrısı, sevdası ,

Anaların göz yaşları, qadası!

Yaxşı düşün, ay taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

*  *  *

Yüz ildən çox nahaq qanlar tökürsən,

Yersiz gəlib yerliyə qaç deyirsən,

Mənimkidir buradan köç deyirsən!

Silahlanıb məni təhdid edirsən!

Manyaksan sən, yoxsa ruhi xəstəsən?

Yaxşı düşün, ay taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

 

*  *  *

 

 

Güclülərin nüfuzuna büründün,

Arxasınca kölgə kimi süründün,

Sızıldayıb yazıq, məzlum göründün,

Gizləyib öz xislətini öyündün.

Nəhayət ki, necə varsan göründün;

Ey bəşərin, təbiətin düşməni,

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

 

*  *  *

Zaman-zaman silahlanmış daşnaklar

Hücum edib soyqırımlar yapdılar,

Hətta körpə uşaqları qırdılar.

Elə oyun, saxta işlər yapdılar

Öz işlərin adımıza yaxdılar.

Dünyaya da səs saldın ki, erməni:

– Kömək edin qırır-çatır türk məni!

 

*  *  *

Bir çoxları yalanına inandı,

Utanmadan türkləri hey qınadı,

Dığaların ayaqları yer aldı;

Xocalıda iç üzləri açıldı –

Etdikləri hər bir kəsə əyandı.

Yetər daha, ay qaniçən erməni!

İnsanlığı, həddi keçən erməni!

 

*  *  *

Tarix boyu saxta işlər görmüsən,

Özün üçün tarix yazıb düzmüsən,

Həddin aşıb xeyli zilə getmisən –

Adəmə də ermənidir deyirsən!

Gopa basıb mif içində itmisən.

Özünə gəl, ey taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

 

*  *  *

Sayıqlayıb heç özün də bilmədən;

Krasnodar mənimkidir deyirsən,

Mitinq edib bunu elan edirsən,

Onda rusdan elə zərbə yeyərsən –

Ayaq altda tapdalanıb itərsən!

Özünə gəl, ey taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

*  *  *

 

Bilməyin ki, arxasında Çar durub

“Daşnaka” da elə sistem qurdurub –

Təbliğatla xalqı yoldan çıxarıb,

İki xalqı bir-birinə qırdırıb

Arada da xeyir görüb qazanıb.

Yaxşı düşün, ay taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

 

*  *  *

Qonşularla düşmənçilik edirsən,

Hər birindən torpaq tələb edirsən,

Gələcəyin nə olacaq bilmirsən?!

Rusiya da dağılacaq bil ki, sən.

Söylə, onda bəs haraya gedirsən?!

Yaxşı düşün, ay taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

 

*  *  *

Kor eləyib səni yaman qəflətin,

Dəyişməsə  iyrəncsifət xislətin.

Gündən-günə artan qəzəb, nifrətin

Bir gün səni məhv edəcək bil yəqin!

Güləcəkdir onda üzü bəşərin!

Yaxşı düşün, ay taxtabaş erməni!

Sızıldama, gözündə yaş erməni!

 

*  *  *

 

  1. 11. 2020

 

Mir  Yəhya  Yusifli