Kainatın ən böyük göy cismi kəşf edildi

    Qalaktika divarı adını alan səma cismi 830 qalaktikanın bir yerə cəmləşməsindən ibarətdir. Günəş sistemindən 4,5-6,4 milyard məsafədə yerləşir. Obyekt Südyolu qalaktikasından 10 min dəfə ağırdır.